Reklamace

Ačkoliv vynakládáme maximální péči při balení a ochraně zboží, které k vám odesíláme, přesto mohou nastat tyto tři důvody pro uplatnění reklamace:

Logistická reklamace – jedná se o případy nedodané, nebo neúplné zásilky.
Odběratelská reklamace – jedná se o případy, kdy je obsah zásilky jakkoliv mechanicky poškozen.
Spotřebitelská reklamace – jedná se o případy, kdy dodané zboží již bylo prodáno spotřebiteli a ten následně uplatňujte u vás reklamaci produktu v rámci zákonných pravidel.

Ve všech případech je potřeba jednat vždy bezodkladně, tak abychom dokázali Vaší reklamaci správně a včas posoudit a vyřídit. Vaše žádost o vyřízení reklamace musí být doložena potřebnou dokumentací. Vše, co potřebujeme doložit naleznete v reklamačním protokolu. Plné znění reklamačního řádu naleznete zde.

Veškeré výše uvedené reklamace prosím zasílejte výhradně na e-mail : reklamace@blackfire.cz

Pro následné telefonické řešení Vaší reklamace, kontaktuje prosím náš zákaznický servis na telefonu 281 930 585.

Pavlína Aberle
Mob: 737 279 107
E-mail: pavlina.aberle@blackfire.cz

Monika Holbová
Mob: 737 278 892
E-mail: monika.h@blackfire.cz

Reklamační protokol ADC Blackfire
Reklamační řád ADC Blackfire